21. mai 2022

Den lille tradisjonshåndverkeren – en idealist?

Dette innlegget har jeg begynt på flere ganger. Om det å være en liten tradisjonshåndverker innenfor et smalt fagfelt. Det jeg savner er en saklig debatt om det er viktig at vi beholder kunnskapen om ulike former for tradisjonshåndverk. Om de har en verdi i seg selv. For det handler om mye mer enn bare håndverket, det handler om å bevare immateriell-kulturarv. 

Selv om bunadbruk er meldt inn på Unescos verdensarvliste så er kunnskapen om håndverksteknikkene som ligger bak de ulike bunadene våre et i ferd med å bli borte.   

Betegnelsen på immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger. Kulturrådet, https://www.kulturradet.no/immateriell-kulturarv

Rødlistet

At noe er rødlistet innebærer at kunnskapen om noe er i ferd med å bli borte. Man snakker ofte om truede dyrearter, men det gjelder også håndverksteknikker og yrker. Norsk håndverksinstitutt hadde hele 44 yrker på listen over verneverdige fag i 2022. Alt fra trebåtbygger, bøkker, urmaker, vever, skomaker til bunadtilvirkere. Det er fag hvor rekrutteringen er såpass liten at man ser at kunnskapen om faget kan forsvinne helt i Norge. 

Urmakere, trebåtbyggere, smed. treskjærer, nautisk instrumentmaker ....

Hva skjer om de blir borte

En del fag er veldig smale og påvirker oss lite i hverdagen. Men vi blir sårbare og helt avhengige av å importere kompetansen fra utlandet når vi trenger den. Med tanke på at 2/3 av alle nye bunader i dag produseres i utlandet er vi allerede godt i gang. Men med denne effektiviseringen mister vi ikke bare kunnskapen om hvordan noe skal lages, men også repareres. Utfordringen er for mange av disse yrkene er at det ikke nødvendigvis eksisterer en reell mulighet til å livnære seg av dem. Så da blir ansvaret for å videreføre kunnskapen overlatt til ildsjeler og dugnadsånd. Men det har også en annen side, når det ikke lenger er noen som kan reparere det gamle, så øker forbruket vårt. Det er dårlig nytt for miljøet.

Det hender jo at jeg lurer på om de av oss som bruker tid på å sette seg inn i håndverksteknikker, besøker museer - gjerne arkiver om vi har mulighet, utstillinger, fordyper oss i faget - om vi er en utdøende rase og faget med oss. Jeg hadde gjerne sett at ulike former for håndverk fikk en større plass som en del av pensum i skolen.  

Gammelt håndverk, og kunnskap. 

Den lille tradisjonshåndverkeren

Jeg har etter hvert stiftet bekjentskap med spesielt mange kvinnelige håndverkere som driver for seg selv. Noe av det vi har felles er at vi jobber sten på sten, sparer før vi kjøper og gjør mest mulig selv for å spare penger. Det kan være gullsmeder, skomakere, kjole- og draktsyere, bunadtilvirkere mm. Vi blir allsidige, vi er IT-ansvarlige, sekretærer, ordner regnskap, innkjøp og er som regel bedriftens eneste ressurs. Mange av oss har verkstedene i tilknytning til egne hjem for å holde kostnadene nede. Partnerne våre er gjerne ubetalte sjåfører og vaktmestere. Jeg pleier å tulle med at om jeg hadde vært mann ville jeg antageligvis ha tatt opp lån fremfor å bruke tre år på å spare til noe jeg trenger i systuen. Å være avhengige av partneren økonomisk for å få endene til å møtes er dessverre også et kjent faktum for mange av oss. 

Er immateriell-kulturarv = Dugnadsarbeid?

Jeg har tenkt mer enn en gang at vi om driver for oss selv i små håndverksfag må være idealister - eller? Som en mannlig håndverkervenn sa, om det virkelig er sånn at du må jobbe 50-60 timer i uken, for å få en lønn du kan leve av, er det noe riv ruskende galt med prisene dine. Og han har rett. Samtidig kjenner jeg på at vi kjemper mot en etablert sannhet om at bunad er dyrt, uten at man ser på tidsbruken som ligger bak det vi produserer. Sammenligner du bunadtilvirkerens timelønn med en snekkers eller hva du ville måtte betale for tilsvarende tid i frisørestolen, så tror jeg flere ville få seg en liten aha-opplevelse. 

En del av utfordringen er at klær og sko har blitt så billig at vi har mistet av syne hva som kreves for å lage det. Ei heller at det nødvendigvis må være noen i produksjonskjeden som ikke får en lønn til å leve av. Når selv kvalitets-sko blir så billige at det ikke lønner seg å reparere dem hos en skomaker, fordi det blir billigere å kjøpe nye. Det blir litt som når jeg tidligere fikk inn forespørsler om å sy om rimelige klær, og en forventning om at jobben ikke skulle koste mer enn plagget. Men for den som skal utføre arbeidet spiller det ingen rolle om noe har kostet 50 -500 -5000 – eller 50 000, om jobben er den samme. Du får ikke rabatt i vaskehallen selv om du kjører en gammel bil.

Selv velger jeg dessverre å takke nei til stadig flere oppdrag, rett og slett fordi de ikke er økonomisk bærekraftige. Jeg synes det er leit, fordi det strider mot mitt ønske om å ta vare på og bevare det vi allerede har. Men de færreste kan leve av dugnadsarbeid, eller gode ord. Hvordan skal vi da kunne forsvare å rekruttere unge til et yrket de egentlig ikke har en reell mulighet til å livnære seg av? 

Kunststopping, lapping av hull i gamle plagg. Ta var på det vi har, eller lager noe vi ønsker å ta vare på.

Så har jeg jo undret meg over at vi villig vekk bruker penger hos frisøren, noen hver 6.uke, på noe som kun varer noen uker. Men å bruke penger på å reparere et par gode støvletter du kan ha i ennå 5-8 år, trekke om en god stol du kan bruke i nye 50 år, eller sy om bunaden som du kanskje gjør hvert 20. år og skal bruke resten av ditt liv, det blir av en eller annen grunn ansett som mye dyrere? 

Flere faller fra

Flere i min håndverkerkrets har gitt opp. De har gått lei av å drive håndverket sitt på "dugnad". Stadig prispress som følge utenlandsproduksjon gjør det vanskeligere for den norske håndverkeren å ta seg skikkelig betalt. Bekymringen for rekrutteringen til tradisjonshåndverkene er reell og noe vi skal ta på alvor om vi ønsker å bevare den immaterielle-kulturarven håndverkene favner. Eller tenker vi at det ikke spiller noen rolle om noen kan reparere klokker, bygge trebåter, reparere sko eller sy bunader lenger?

6. mai 2022

Bunad eller festdrakt?

Festdrakter er skikkelig i vinden. Ikke at det er noe nytt, men det nye er at flere nå syr dem selv. Og alt som kan få opp interessen for, og kunnskapen om søm synes jeg er positivt. En festdrakt kan i prinsippet være laget av hva som helst, og designet er opp til en selv. En bunad er derimot basert på drakttradisjoner, draktdeler, broderier etc. fra bestemte distrikter. Så mens festdrakten er helt fri, er bunad knyttet opp til tradisjon og geografi. 

En festdrakt kan være laget av alle typer materialer, inspirert av bunader, eller fri fantasi. 

Bunaden som glapp

Som mange andre skulle jeg få bunad til konfirmasjonsdagen. Men etter å ha tenkt gjennom saken fant jeg ut at det å stå til konfirmasjon ble feil for meg. Jeg følte meg ikke hjemme i kirken, og ønsket heller å konfirmere meg borgerlig - noe min far ettertrykkelig satte foten ned for. Fordi en eldre bror hadde tatt det samme valget om å avstå fra konfirmasjon visste jeg at selskap og presanger var noe jeg måtte se langt etter. Men at bunaden også skulle ryke hadde jeg ikke tenkt så nøye over. Men, jeg sto fast ved valget jeg hadde tatt. 

Etter hvert har det blitt flere bunader. Flere skjorter og forklær gir meg variasjonsmuligheter. 

Jeg hadde ønsket meg en bunad så lenge jeg kan huske. Men som for mange andre var en bunad for meg noe som var uoverkommelig i mange år på grunn av kostnaden. På 90-tallet ble festdrakter for alvor en mote-dille. Jeg klippet ut artikler fra ukeblader, fikk dreisen på symaskinen, og fikk etter hvert sømoppdrag på festdrakter. Det var et deilig eldorado av lek med farger, form og tekstiler. Allerede den gang sydde jeg stakker og strikket dekorative jakker som jeg pyntet opp med bunadsølv. Jeg broderte og sydde bånd på strikkejakkene, ikke så ulikt det jeg gjør i dag. Og jeg følte meg alltid fin i draktene mine. 

Drømmen om en bunad

Med tiden økte selvtilliten og troen på egne sømferdigheter, og så kom stunden hvor jeg endelig kunne kjøpe en materialpakke til bunad. Jeg husker ennå høytidsstemningen da jeg pakket den opp, og frykten for å gjøre noe feil. Min erfaring med brodering var begrenset, og  arbeidsbeskrivelsen var langt fra selvforklarende. Heldigvis var det råd å få, og med mye innsats og tålmodighet fikk jeg satt sammen bunaden. Den første bunaden min har jeg delvis vokst ut av, og som en følge av en spesiell interesse for bunader har det blitt flere etter hvert. Jeg kaller det en yrkesskade. Noen brukes til utstilling i systuen, andre brukes når jeg har anledning. Noen av oss er ganske kreative når det gjelder å finne anledninger til å ta frem bunaden.

En arvebunad, fra mor til datter, eller bestemor til barnebarn. Og noen ganger fra oldemor til oldebarn.

Ikke alle føler seg hjemme i bunad

En bunad kan også betraktes som et statussymbol. "Alle" vet at de er dyre i innkjøp. Den har også en funksjon i å signalisere tilhørighet. Mange er stolte over å fortelle om aner langt tilbake i tid, bunaden blir noe mer enn bare et plagg. Men det kan også gjøre at noen føler seg utenfor. 

Det kan gjøres enkelt eller mer avansert. En strikket jakke over et skjørt med bånd.
Foto: Eivind Røhne fra boken Strikk til alle tider.  

For noen vil bunad også være en utopi, for de er en stor investering. En investering ikke bare for en generasjon om den er stelt og oppbevart riktig, men like fullt en kostbar investering. Noen gjør kupp på Finn, andre er så heldige at de arver. Men ikke alle. Nå skal det sies at enkelte festdrakter er på samme prisnivå som flere bunader. Men en festdrakt kan være noe du kjøper på f.eks. Sparkjøp, hos en designer som Eva Lie, Lise Sjåk Bræk, eller lager selv. 

En av mine tidlige festdrakter. Stakken er laget i en fantastisk ulldamask. Tekstilet kjøpte jeg for snart ca 25 år siden. Vesten er sydd i brokade inspirert av liv fra 1700-tallet. . 

Det kan være mange grunner for hvorfor man ikke føler seg komfortabel i bunad. Noen har ingen klar følelse av tilhørighet til et bestemt sted, andre liker ikke den bunaden man har geografisk/familiær tilknytning til. Det kan være farger og snitt som føles helt feil. - Når det er sagt så anser jeg at valg av bunad etter utseende eller tilhørighet er noe andre ikke har noe med. Man må gjøre de valgene som kjennes riktig for en selv. En annen tilbakemelding jeg har fått er at noen føler de blir uniformert i en bunad, samtidig som de har et sterkt behov for å ha sin egen individuelle stil. Da kan det kjennes riktigere å velge seg en festdrakt som man synes er fin og føler seg mer vel i.

Samme stakk men strikket vest og pulsvanter. Jeg føler meg like fin i begge variantene. 

Miljøperspektivet 

Ta vare på det du har, eller lag noe du har lyst til å ta vare på. 

Gode materialer og godt håndverk blir til sammen noe man ønsker å ta vare på. Utfordringen oppstår vel heller når det går litt inflasjon i noe. En bunad syr man ut og inn, reparerer og går i arv så lenge den kan brukes. En godt utført festdrakt og gode materialer vil man også ta vare på, men jeg er mer usikker på om hvor mye vedlikehold man vil legge i festdrakter laget av rimelige materialer? For jeg forstår dem så altfor godt, de som gjerne vil lage mer enn en. Fordi de er skikkelig artige å lage! Men blir de da egentlig en kjole som bare blir brukt en gang, eller blir den noe man tar frem år etter år? 

Jeg tror vi tar bedre vare på det vi legger ned mye tid på å lage. Slow fashion. I bunaden ligger det mye kunnskap om gamle håndverkstradisjoner. 

Jeg har ikke svaret, men har en teori om at vi tar bedre vare på det vi bruker tid og penger på. På den annen side, så tror jeg at det vi liker og som har en god passform, det bruker vi fordi vi føler oss vel. Uansett håper jeg at sy-gleden fortsetter og utvikler seg til en interesse for også å fikse, lappe og ta vare på gode klær.  Det ligger både god økonomi og miljø i å lappe en bukse, eller fikse på en kåpe som bare trenger litt kjærlighet for å holde et par sesonger til. 

Nasjonaldagen blir fin enten det gjøres i dress, penkjole, bunad eller festdrakt. 

Bunad eller festdrakt? Jeg sier som Ole Brumm, Ja takk begge deler. Det viktigste er at vi kan være sammen med de som står oss nær, feire frihet og selvstendighet. Fred er dessverre ingenting vi kan ta for gitt. Ha en fin nasjonaldag!30. april 2022

Et sikket vårtegn?

Like sikkert som et de første hestehovene spirer øker pågangen av forespørsler til systuen desto nærmere vi kommer nasjonaldagen. Etter 2 år med avlyst 17.mai-feiring er det duket for at vi endelig kan samles og feire dagen igjen. Vi har også fått en ubehagelig påminnelse om at fred ikke er noe vi kan ta for gitt. Ei heller at vi kan feire nasjonaldagen vår. Ikke siden 2. verdenskrig har 17.mai blitt avlyst, før vi nylig stiftet bekjentskap med et virus. I to år har vi nærmest vært beleiret av en usynlig fiende som har hindret oss fra å være sammen med familie og venner. Vi har gått i improviserte 17.mai-tog med en meters avstand og vært samlet i kohorter med meter'n rundt grillen - for inne kunne vi jo ikke møtes! En vanlig 17.mai-feiering kjennes som et stort steg mot en normal hverdag. Og når vi skal feire da vil vi jo gjerne ta på oss det fineste vi har.
Mange gleder seg til å kunne bruke bunaden igjen. Vi lengter etter hverdag og normalitet.

Men det var egentlig ikke det dette innlegget skulle handle om. Det skulle handle om vi har fjernet oss for mye fra de praktiske oppgavene til at vi har mistet forståelsen for hva de innebærer? Lite fokus på praktiske fag på skolen gjør at mange unge går gjennom hele grunnskolen uten å ha verken stiftet bekjentskap med tresløyd, eller tatt i et par strikkepinner. 

Den lille håndverkeren = idealisten?

Som håndverker møter jeg mange andre håndverkere som driver for seg selv. Det kan være bunadtilvirkere, skomakere, gullsmeder, snekkere eller frisører. Vi utøver ulike håndverk, men opplever likevel en del felles utfordringer. Som at de som skal kjøpe tjenestene våre har ofte liten kjennskap/kunnskap om hva de egentlig kjøper eller ber om. Det er dermed liten forståelse for arbeidet og tiden som ligger bak en tilsynelatende "enkel" bestilling. Vi skal takle kundens irritasjon over å ikke få dekket sitt behov, kanskje fordi forventingen om tid er urealistisk, samtidig som vi skal håndtere vår egen frustrasjon over å bli møtt med liten forståelse over at arbeidet vi gjør ikke kan løses med et par tastetrykk. Der igjen en liten forståelse for verdien av kompetansen som kreves og arbeidet vi utfører. 

En kjent tilbakemelding er en følelse av å drive nærmest dugnadsarbeid fordi man brenner for håndverket. Med det er en dårlig forretningsidé. Man trenger ikke flere år på BI for å forstå det. Jeg ser med bekymring på at flere gir opp, fordi de strever med å kunne leve av å utøve sitt håndverk. 

Mange har verkstedet sitt i tilknytning til eget hjem for å holde kostnadene nede. En ikke ideell situasjon da det blir mer krevende å opprettholde et sunt skille mellom jobb og privatliv. 

Det er et faktum at en del håndverksteknikker er rødlistet. Det vil si at kunnskapen om dem er i ferd med å forsvinne. Noe skyldes at kunnskapen om håndverk ikke lenger formidles mellom generasjonene. Min mor lærte meg å sy, strikke og hekle, noe jeg har videreformidlet til min datter. Men det hadde jeg neppe gjort om det ikke var for at jeg er spesielt interessert. Et annet moment er at det ofte ikke er mulig å ta seg godt nok betalt for tiden man bruker, dermed forsvinner også muligheten til å ha det som yrke. Man blir avhengig av ildsjeler, og at en del gjør ting på hobbybasis fordi sko og vanlige bruksklær er blitt så billige at det ikke er lønnsomt å reparere, det er billigere å kjøpe nytt, med mindre man kan gjøre reparasjonene selv. Sett fra et miljøperspektiv er det problematisk. Her er bunaden i en særstilling fordi den er kostbar i innkjøp, samtidig er den en investering for fremtidige generasjoner dersom den er behandlet og oppbevart riktig. Jeg har hatt flere over 80 år gamle bunader inne til reparasjon og tilpasning til nye eiere. Jeg kaller det bærekraft i praksis.

Positiv trend

Det er noen lyspunkter. Det er en trender som viser at flere unge har blitt opptatt av å sy selv og fattet interesse for redesign. En kombinasjon av YouTube, digitale kurs og påtvungen hjemmesitting har gjort at flere både har fått øynene opp for og fattet interesse for søm og strikk. Husflidslag og andre aktører arrangerer "lær å reparere" eller lappe klær -kurs, noe som forhåpentligvis gjør at flere vil bruke tid på å fikse på en god bukse fremfor å kjøpe en ny. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. 

"Vet jeg er litt sent ute, men..."

Mange av henvendelsene som kommer inn til systuen de siste ukene før nasjonaldagen starter ofte med de ordene. Jeg har flere ganger forsøkt å finne en pedagogisk formulering på at de er ikke bare litt sent ute, men flere måneder for sent ute. I en bunadsyerskes hverdag er det aldri lenge til 17.mai - eller til neste konfirmasjonssesong. De fleste av oss begynner som regel å sy til vårsesongen på høsten etter at vi er ferdige med levering til høstens konfirmasjoner. Men, jeg ender som regel opp med å bare svare at det dessverre er helt fullt. For et slår meg at den som spør antageligvis ikke har forutsetning for å forstå hvor mye tid og arbeid som ligger bak forespørselen de kommer med. For det hjelper ikke at bunaden skal bare sys ut littegrann, eller at den skal bare legges opp 2 cm. 

Om du har en bunad som du ønsker å gjøre endringer på kan det innbefatte at det må gjøres endringer på mange deler. Syr du ut eller inn bunaden må som regel også tilhørende belter justeres. 

Et eksempel på å «bare» legge opp en Romeriksbunad.

For å illustrere prosessen, det spiller ingen rolle om jeg klipper av 2 eller 10 cm. 

 • Først må jeg sprette stakken/skjørtet fra livet/overdelen. 
 • Sprette av hekter etc på linningen før jeg spretter den av stakken.  
 • Før jeg kan gå videre må jeg renplukke delene for tråder, (gjøres ofte med pinsett). 
 • Så dras stakken ut i full bredde og dampe ut foldene så den ligger helt flatt, før jeg måler og klipper. 
 • Har bunaden hengt lenge kan det ligge støvlag i foldene, dette må også fjernes. 
 • Som regel må jeg forlenge splitten/åpningen, sprette av Skråbånd dersom det er brukt, gjøre splitten dypere, og sy på et nytt Skråbånd. 
 • Kanten på stakken bør nå kastes over før den foldelegges på nytt. 
 • Neste skritt er å sy fast linningen, før den sys fast til livet. 
 • Nå må trådhemper, trykknapper, hekter, etc sys på og tilpasses på nytt. 
 • Et det forkle til bunaden må det også justeres på lengden før jeg er i mål. 
Tiden det tar

Jobben er også den samme om jeg legger ut eller inn en bunad. Det spiller heller ingen rolle om den skal sys ut 2 eller 8 cm. Det er like mange sømmer som skal sprettes opp og sys sammen igjen, foldene må også legges på nytt.

I bunadsøm er mye håndsøm og mange små prosesser som tar tid. Et håndsydd knapphull kan f.eks ta ca 20 minutter å sy. Tenk deg så at du skal sy 30, eller 50, altså to dagers full jobb i bare å sy knapphull, noe som ikke er uvanlig på en herrebunad. 

Noen oppdrag på omsøm er så omfattende at det hadde vært mindre arbeid å sy nytt. Men med gode materialer og vakre broderier er det likevel lønnsomt å ta vare på det eksisterende. I en arvebunad ligger det også en ekstra affeksjonsverdi som gjør plagget til noe langt mer enn bare et vanlig plagg. 

Hva skal gjøres - forventingsstyring 

Det meste av det jeg gjør er å sy om og reparere eldre bunader. Akkurat som med nye bunader blir mye av det rutine, men innimellom kommer det inn oppdrag som gjør at jeg kan grave litt ekstra i verktøykassen før jeg finner en løsning som gir bunaden nytt liv! Men omsøm og reparasjon er også de oppdragene hvor det er vanskelig å vurdere tidsbruken før jeg har fått bunaden inn til en vurdering. Akkurat som frisøren er jeg avhengig av en god beskrivelse av oppdraget før jeg vet om jeg har nok ledig kapasitet til å kunne hjelpe. 

Om du bestiller tid til å klippe panneluggen hos frisøren så er det kun det frisøren har satt av tid til. At det ikke nytter å forvente at denne også skal legge striper, klippe hele håret og sette i en hårkur på den tiden som er satt av til å klippe en pannelugg. For at håndverkene skal slippe å bli en partykiller, er det viktig at han eller hun på forhånd har fått en så god forståelse som mulig av oppdragets omfang. 

Det blir 17.mai i år, enten du feirer den med eller uten bunad. 

Har glemt å sjekke bunaden..

Om du nå kommer på at bunaden var trang sist du brukte den, eller utsatt for krymp i klesskapet, så er du dessverre med  stor sannsynlighet for sent ute til å få ordnet den til nasjonaldagen. Men da kan det være lurt å være tidlig ute så du får ordnet den til neste års feiring. For som tidligere nevnt, for en bunadsyerske er det aldri lenge til nasjonaldagen. Uansett, en etterlengtet 17.mai-feiring blir det i år uavhengig av om du har bunad eller ikke. De siste tids hendelser har minnet oss på at det er noe vi ikke kan ta for gitt. 

19. mars 2022

Kosebukse

Jeg liker både fløyel og kordfløyel, mykhet og litt glans på samme tid. Mens fløyelen minner om fest, er kordfløyelen hverdagsbruk. Bruken varierer som mye annet med motebilde, i noen perioder er det helt ut, mens det er super-hot i en annen. Jeg har fortsatt minner fra et par lekre, jeg syntes i alle fal det da, burgunderrøde kordfløyelsbukser som ble brukt til de var utslitte. 

Myk og deilig, men likevel ikke helt som jeg hadde tenkt.

For et par vintre siden kom jeg over et par gyllenbrune kordfløyelsbukser som jeg umiddelbart forelsket meg i. Med stretch ble de selve definisjonen på kosebukse. Jeg elsket fargen, og de har vært blant mine mest brukte bukser om vinteren. Om det var en svakhet i tekstilet, eller om det er den berømte hjemmesittingen ,(også kalt Kovid-krympen), som medførte at buksen revnet bak vites ikke. Men etter ufrivillig å ha vist frem undertøyet to ganger i samme bukse, jeg lappet den første gang den revnet - neste revne oppsto på den andre siden, tenkte jeg at den hadde gjort sitt. - Jeg har ikke kastet buksen fordi jeg håper å lage noe av tekstilet, - fordi jeg synes fargen er fin. 

Nå har jeg lenge ønsket et par nye mørkebrune bukser i kordfløyel, i vintage stil - og nå moderne, med høyt liv og vide ben. Valg av riktig tekstil er alltid viktig for resultatet. Om det har nok hold, faller riktig etc. Etter å ha sydd flere plagg av den bredstripede kordfløyelen fra Stoff og Stil tok jeg sjansen på at også den smalstripede kordfløyelen kom til å holde fasongen godt (nok). - Jeg fant ikke bredstripet kordfløyel i mørkebrunt, kun smalstripet, eller såkalt babykord. - Ok, jeg tvilte på kvaliteten allerede i butikken, men fargen var perfekt! 

Det mest sprelske ved hele buksen var en detalj som ikke synes, blomstret lommefor. 

Selve sømmen gikk egentlig veldig greit. Bukse med høyt liv, gylf og lommer foran. Jeg tok utgangspunkt i et buksemønster som jeg har brukt mange ganger tidligere, og tegnet opp høyere liv og vide ben. Super-enkel og sydd på en kveld. Ingen passepoilerte lommer, eller noe annet fancy. Det mest sprelske jeg kom på var å ha et blomstret bomullsstoff som lommefor. Så var det dette med valg av riktig tekstil da.

Jeg skjønte egentlig allerede mens jeg holdt på å sy buksen at dette tekstilet neppe kom til å holde fasongen som sin litt mer bredstripede "søster".  Det ble veldig klart for meg hvorfor den kalles "baby". Myk, myk og myk. Om jeg skulle bruke tekstilet igjen ville jeg sydd en bluse, til nød en kjole med litt vid passform. Først syntes jeg buksen var litt trang over hoftene, men de ga seg raskt, selv uten stretch. Vidden i buksen vokste og vokste. Heldigvis hadde jeg laget en linning som holdt alt på plass. 

Kosebukse og redesignet bluse. Søm av blusen har jeg vist i et tidligere innlegg. 
Det mest overraskende er hvor mye jeg likevel har brukt buksen, innendørs vel og merke. Men den er myk, behagelig, strammer ingen steder, en skikkelig kosebukse. Ikke fullt så stilig som jeg hadde sett for meg, men om jeg skulle sy den samme modellen en gang til blir det i et tekstil med stretch og mer hold. For noen ny bukse blir det ikke i babykord.

13. mars 2022

Lek og kreativitet

Jeg får ofte høre at jeg er heldig som har en jobb hvor jeg kan være kreativ. Men det stemmer ikke helt med virkeligheten. Kreativitet må ikke forveksles med evnen til å produsere noe estetisk vakkert. Selv om det gjerne kan henge sammen. Men selve essensen i det å være kreativ handler om oppfinnsomhet, å lage eller finne på noe nytt. Dette er en viktig egenskap for å løse problemer innen de fleste fag, skape endring og fornyelse. Bare tenk på oppfinnere, ingeniører, men også markedsførere, forskere etc. Poenget er at det som skapes eller ny-tenkes behøver ikke å ha noe med estetikk å gjøre.

Lek er en viktig del av det å kunne være kreativ. 

Kreativitet blir ofte definert som evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting. Når jeg lager et nytt strikkedesign bruker jeg kjente teknikker, kanskje også kjente mønsterborder, men setter dem inn i en ny sammenheng. Men en ingeniør gjør akkurat det samme, bruker kjente elementer, erfaringer og setter dem sammen til noe nytt. Det at mitt produkt har et estetisk element i seg betyr ikke at mitt bidrag er mer kreativt enn ingeniørens. Å ha "god smak" behøver heller ikke ha noe med kreativitet å gjøre. Bruk av farger kan læres.

Oppdagelsen av penicillin er et annet godt eksempel på kreativitet. Forskeren ,Alexander Fleming (1881 -1955), som oppdaget petriskålen hvor bakteriene ikke hadde vokst valgte å møte den med nysgjerrighet fremfor å avslutte det som et mislykket eksperiment. I følge historien var det bare tilfeldigheter som gjorde at skålen ikke gikk i søpla. Hans nysgjerrighet på hvorfor eksperimentet hadde gått skeis førte til oppdagelsen av Penicillin. 

Beherske et håndverk

Å strikke en genser til punkt å prikke etter en oppskrift har med andre ord ingen elementer av nytenkning i seg, men man utøver et håndverk som er forbundet med rekreasjon. Men det er likevel ingen elementer av nytenkning i utførelsen dersom andre på forhånd har satt sammen designet for deg.  Innimellom trenger jeg også pause (det er jo nesten aldri stille i topplokket), og strikker noe jeg har strikket før bare fordi det er terapi på pinner. Og det er helt greit, men når jeg strikker noe jeg har laget før er jeg inne i det jeg kaller et hvilemodus. Noe som igjen kan åpne opp for at jeg får ideer til nye design. Fordi jeg har fått nok ro - tid uten avbrytelser til at jeg klarer å fjerne meg fra hverdagens krav. 

For å sy en bunad kreves det kjennskap til håndverksteknikker. Broderiene skal følge en bestemt mal og  bunaden skal settes sammen til et bestemt resultat. Vi benytter kjente håndverksteknikker for å sette den sammen etter en relativt bestemt beskrivelse. Men innimellom kan jeg få inn et oppdrag som gjør at jeg må grave litt ekstra i verktøykassen for å finne en ny løsning. Men jeg ville i likevel hengt dette vel så mye på knaggen for faglig kompetanse og erfaring som på kreativitet. Jeg tenker at det er en god kombinasjon av alle tre. 

Nysgjerrig for nysgjerrighetens skyld

Det er enkelte trekk som kjennetegner kreative mennesker. De liker å leke, har mange ideer og mye fantasi. Det er ikke et medfødt talent, det kan læres, men noen er mindre regelstyrt og mer tilbøyelige til å være lekne og mer nysgjerrige enn andre. Det er vanskelig å være nytenkende og lekende om du er veldig trygghetssøkende, og lite nysgjerrig.

En av de tingene jeg ofte skriver om på bloggen er hvor mye jeg savner tid til mer lek og nysgjerrighet. Hva slags lek tenker du kanskje, men det handler mer om å kunne være nysgjerrig bare for nysgjerrighetens skyld. Uten forpliktelsen til at det skal komme noe ut av et jeg holder på meg. Et foredrag med komikeren John Cleese ga meg en del svar på hvorfor det er så viktig å leke, og hvorfor kreativitet er noe man må prioritere tid til. - Og en forklaring på hvorfor stress og bekymringer er  vanskelig forenlig med å være kreativ. 

Den skotske professoren Donald MacKinnon, (1913 - 1994)  utførte blant annet en undersøkelse på kreativitet blant arkitekter. I undersøkelsen, som ble foretatt på et stort arkitektkontor, hadde han bedt om en liste over kreative arkitekter. Han ba dem om å lage en detaljert beskrivelse av hva de gjorde i løpet av dagen. Så snakket han med de som ikke hadde kommet på listen og ba dem om å gjøre det samme. Svarene viste at det var to forskjeller. 

 1. De kreative var langt mer nysgjerrige og lekte med ideer. 
 2. De kreative brukte lenger tid på å ta en beslutning. De undersøkte flere sider av ideen før de sa seg fornøyd.

Åpen versus lukket modus

Du har sikkert støtt på dem, de som alltid ser problemene først. Å skulle pitche en ide til noen som kun ser potensielle problemer er tungt. Som tidligere markedsfører var det alltid forbundet med mye frustrasjon å skulle forklare en ide til noen som kun lot seg overbevise av tall, og alltid så problemer før du hadde fått snakket ferdig. Det kveler kreativiteten å gå inn i hypotetiske problemer før ideen i det hele tatt er vurdert, og å møte nye ideer på dette viset er en effektiv måte i å hindre nytenkning og kreativitet på. I følge Cleese er disse "problemsøkerne" inne i det han kaller et lukket modus. De er inne i et modus som innebærer gjennomføring og besluttsomhet. Gode egenskaper, men de fremmer ikke kreativitet eller åpenhet for å lete etter nye løsninger..

I et åpent modus er du derimot avslappet, nysgjerrig, åpen for latter, nye ideer og løsninger. I følge Cleese bør 5 elementer være på plass for å kunne være kreativ.

 1. Sted. Det vil si at du har et rom hvor du kan fjerne deg fra forstyrrelser og det daglige livet. Mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler som avbryter, stjeler oppmerksomhet og forstyrrer må legges bort. Her skal det være rom for å kunne leke for lekens skyld. Utforske og være nysgjerrig bare for gøy!
 2. Tid. Du må ha nok tid til å kunne komme inn i det han kaller det åpne modus. De første minuttene er det fort gjort å la seg distrahere av ting du skulle gjort, sendt en mail, satt på en vaskemaskin... Nok tid til å tømme hodet og slappe av. Han mener du likevel bør tidsbegrense denne tiden, fordi du trenger pauser. Lek er også tidsbegrenset fordi det skiller seg fra det vanlige livet. 
 3. Tid. Nok tid til å kunne se på den første ideen en gang til. Den første ideen er sjelden den beste. Man må tåle å stå i ubehaget over å ikke komme i mål med en gang. Se på ideen med nye øyne, våge å vrake den og begynne på nytt. La ideen få leve litt lenger, før man begynner å se på den med for kritiske øyne. Besluttsomhet kan være bra, men ikke om det betyr at du vraker en ide før du har sett om den har noe for seg. Her er det egenskaper som tålmodighet, tåle uvisshet og nysgjerrighet som bringer deg videre. - Jeg kaller dette en del av prosessen, og den er sammen med neste punkt kanskje en av de delene i en kreativ prosess jeg synes er mest spennende, men også mest krevende. 
 4. Selvtillit. Du må ikke være redd for å gjøre feil. "Hva skjer om jeg trykker på denne knappen" uten å frykte for at det blir feil. Det er derfor viktig at dersom du har en kreativ prosess sammen med andre, at du er trygg på de du er sammen med. Du må tørre å dumme deg ut, gjøre feil mm.
 5. Humor. Det er vanskelig å være åpen og mottagelig om du ikke kan le. Latter er en viktig del av leken. 
I følge Cleese bør man gå over til det han kaller et lukket modus først når du har tatt en beslutning. I denne modusen kan elementer som stress og bekymringer komme inn. De virker direkte destruktive på å skulle leke og være kreativ. Men i den lukkede modusen kommer også besluttsomhet, og målrettethet inn. Og dermed større sjanse for gjennomføring. Man trenger med andre ord en dose av begge deler om man skal få noe mer ut av kreativiteten enn bare leken for lekens skyld. - Og det kan det selvsagt være greit det også, men om du lever av kreativiteten din er det en forutsetning at du klarer å beherske begge deler. 

Men nå får du unnskylde meg, for jeg har endelig fått satt av tid til å leke litt med noen deilige garnnøster. 

10. mars 2022

Spam = stengt kommentarfelt

Dette synes jeg er skikkelig leit, for jeg setter så stor pris på dere som legger igjen en kommentar eller hilsen på bloggen. Men noen har kanskje allerede lagt merke til at det ikke lenger er mulig å legge inn en hilsen på bloggen lenger. Det har dessverre over lengre tid kommet veldig mye SPAM i kommentarfeltet, og det avtar ikke. Falske kontoer, noen har daglig lagt inn en mengde med kommentarer med oppfordring til f.eks. spill, eller henvisning til andre sider. For å slippe å bruke tid på å administrere, rapportere falske profiler og slette kommentarer har jeg inntil videre valgt å stenge for nye kommentarer. Jeg beklager dette. Samtidig ser jeg at tendensen er at de fleste som kommenterer på innlegg i dag heller kommenterer der de først ble oppmerksom på innlegget, på Facebook eller Instagram, enn på selve bloggen. Det håper jeg dere fortsetter å gjøre!

8. mars 2022

Gratulerer med kvinnedagen

Det er mye vi tar for gitt i dag som vi skal være takknemlig for at noen av våre formødre har kjempet frem for oss. Bare det å kunne bruke bukser på jobb! Da min tante begynte å arbeide i Oslo-kommune på slutten av 50-tallet sto det i stillingsinstruksen at det ikke var lov for kvinner å bruke bukser på jobb. Kvinner var lenge forhindret fra mange yrker, og om hun ble gift måtte hun lenge søke om å få lov til å arbeide. Først i 1939 kom loven som slo fast at kvinner ikke kunne avskjediges når de giftet seg. Frem til da var det en forventning om at kvinner sluttet å jobbe så fort de fikk en ring på fingeren. Det fantes noen få unntak, som for eksempel telegrafistinne. Men husmorrollen sto sterk i samfunnet, på 1970-tallet var fortsatt bare hver fjerde kvinne over 15 år ute i arbeidslivet.   

Foto Eivind Røhne, fra boken Strikk til alle anledninger

I dag er de fleste kvinner yrkesaktive. Men til tross for at flere kvinner enn menn i dag tar høyere utdannelse, viser tallene at menn fortsatt tjener mer enn kvinner. Noe av forklaringen kan ligge i at flere kvinner arbeider deltid, og velger såkalt mindre godt betalte statusyrker. Men utdannelse og mulighet til å forsørge seg selv er en viktige vei til likestilling. Jeg husker min egen mor pushet meg til å ta høyere utdannelse, "Så du ikke behøver å bli i et dårlig ekteskap bare fordi du ikke kan forsørge deg selv" var omkvedet. Utdannelse gir ikke bare valgmuligheter i arbeidslivet, det gir også valgmuligheter i andre livsvalg. Å tjene egen penger gir bedre kontroll over eget liv. 

Det har for øvrig heller ikke alltid vært en selvfølge for kvinner å kunne ta utdannelse, først på slutten av 1800-tallet ble et åpnet for at kvinner kunne i det hele tatt kunne avlegge akademiske eksamener. I mange år var det heller ikke lik undervisning for gutter og jenter. Guttene hadde flere teoritimer, mens jentene fikk mer undervisning i husstell. Nå skal det sies at behovet for ulik kunnskap har variert opp igjennom tiden, men det første som må på plass er å legge til rette for like muligheter. 

Holdninger og hersketeknikker

Jo da, vi har kommet langt på mange arenaer, men vi har et stykke igjen. Holdninger som fortsatt må arbeides med. Etter å ha lest #meetoo oppslag etter oppslag vet vi at det ikke bare er eldre menn som ikke har fulgt med i timen om hvordan man omgås hverandre på en grei måte. For med maktposisjoner følger også makt-ubalanse. Å forvalte makt er ikke for alle. Vi har kunnet lese om hva maktmennesker kan få seg til når de møter mennesker i sårbare posisjoner. Men deres handlinger kan kun fortsette så lenge andre tier stille. Man feier ting under bordet, og later som man ikke vet av frykt for ubehag. - eller feighet. Men disse kvinnene man lar stå igjen alene er noens søster, mor eller datter. 

 Men så er det også andre holdninger som fungerer som effektive hersketeknikker. 

Tenk deg følgende scenario. Se for deg en mann 30-40 år, la oss kalle ham Petter, godt utdannet, erfaren og faglig dyktig. Petter har de siste månedene arbeidet med et prosjekt, lagt ned mange timer og jobbet iherdig for å levere et bra resultat. Prosjektet kulminerer i et arrangement, som også ektefeller inviteres til.  Det hele går på skinner, og kolleger er rause med gode tilbakemeldinger. Dagen etter kommer Petter på kontoret glad, sliten og fornøyd med egen innsats. Hans kvinnelige sjef, la oss kalle henne Bente, kommer ut av kontoret og roper ham til seg og skryter, "Du mannen min synes du er så kjekk. Tenk det, var ikke det hyggelig Petter?" Hun nevner ikke gårsdagens lansering av prosjektet med et ord. 
Bente blir merkbart snurt og irritert over å  ikke blir møtt den takknemlige responsen hun forventer at Petter skal gi henne, hun har jo tross alt rost ham for sitt gode utseende!  Og svarer litt surt at han er dårlig til å ta i mot komplimenter. 

En ganske absurd historie tenker du kanskje. Men nei, den er selvopplevd, bare at det var jeg som var Petter. I likhet med ham reagerte jeg ikke med glede over at sjefens kone syntes jeg var flott. Jeg ville ha anerkjennelse for jobben jeg hadde utført. Ferdig snakka! Det jeg er mest stolt over i den situasjonen er at jeg klarte å forholde meg rolig. Ok, jeg måtte gå meg en tur, og beherske meg for å ikke helle kaffen i fleisen på sjefen etterpå. Men jeg gjorde det som antageligvis Petter også ville gjort, byttet jobb. I ettertid har jeg tenkt at det var en av de hendelsene som gjorde at jeg ble sikrere på at jeg en dag ville hoppe av karusellen og bli min egen sjef.

Kvinnenettverk, sammen blir vi sterke

Hva er nå en feminist? Svaret kommer an på hvem du spør. Jeg ble tidlig kalt rødstrømpe, en betegnelse jeg mottok med stolthet, selv om jeg visste at den ofte ikke ble gitt som et kompliment. For meg har det handlet om like rettigheter og like muligheter. Egentlig et spørsmål om menneskerettigheter!

“There is a special place in hell for women who don't help other women."

Madeleine K. Albright, 2006

De siste årene har jeg vært så heldig å bli en del av noen kvinnenettverk. Steder hvor kvinner støtter og heier på hverandre. Steder hvor man ser på andres som suksess som inspirasjon fremfor som en trussel. Snu misunnelse til beundring. Jeg har vært så heldig å bli kjent med flere kvinnelige Grundere og opplevd et fellesskap jeg sjelden har opplevd andre steder. For det er helt klart, vi blir sterkere når vi står sammen. Og vi har større sjanse for å lykkes med en heiagjeng i ryggen. Selv har jeg ofte skulle ønsket at jeg var litt modigere, og synes det derfor er så utrolig inspirerende med modige kvinner som tør! Som tør å stikke seg frem, som tør å si i fra, som tør å ta modige og utradisjonelle valg, som tør å følge en drøm uansett hvor stor eller liten den er. 

Gratulerer med dagen til alle dere sterke, modige, kloke og vidunderlige kvinner! La oss heie på hverandre. 

6. mars 2022

Søm bare for kos

Det er lite tid til egne hobbyer de neste månedene. For å unngå overbelastning må bruk av hendene porsjoneres ut. Strikking blir dermed noe jeg stort sett gjør litt av i helgene, og kun unntaksvis i ukedagene. Jeg har klart å opprettholde noen nye gode vaner jeg innførte i fjor høst, med tid til trening og mer hvile. Dette gir meg håp om å komme gjennom denne 17.mai-sesongen som mindre "oppvridd fille" enn tidligere. Hverdagen er fortsatt preget av en del uforutsigbarhet, en del avlysninger og utsettelser på grunn av sykdom som påvirker og skaper forsinkelser og problemer i produksjonen. Disse følger med gjennom hele sesongen, og gjør det vanskelig å planlegge. Men for å ikke spises opp av frustrasjon over ting man ikke nødvendigvis får gjort så mye med, er det blitt ekstra viktig for meg å legge til rette for egne lystbetonte aktiviteter. 

Jeg forsøker å ta vare på den opprinnelige sygleden når jeg kan. 

En av dem er å kjenne på den genuine "sygleden". Den forsvinner når man legger til tidsfrister, forventninger og andre krav. Det høres kanskje litt kjipt ut når man har søm som yrke. Men i likhet med flere av mine kolleger som begynte med søm som hobby og et sted for rekreasjon og kreativt utfoldelse, og som senere har gjort det til jobb snakker om det samme. Den opprinnelige sygleden blir etter hvert borte. Den forsvinner med tidsfrister, stress, forventinger og krav. Vi savner det å utfolde oss kreativt ved hjelp av symaskin, nål og tråd. Man slutter etter overraskende kort tid å sy noe til seg selv eller bare for gøy. Når arbeidsdagen er over er søm det siste man har lyst til å bruke tid på. Det er stor forskjell på å sy for hobby og jobb.

Jeg savner mer tid og overskudd til egne prosjekter, men jeg har etter hvert lært  at jeg må være bevisst på sette av og tid til både kreativitet og rekreasjon. Det er tid som må skjermes og beskyttes. 

Sømoppdrag innebærer at du (som regel - med mindre du er en kjent designer som kan lage hva du vil), arbeider etter veldig fastlagte rammer. - Jeg kan jo ikke godt flytte på blomster, endre broderier, sy på litt ekstra perler, eller bruke andre farger eller endre snitt på bunadene jeg syr. Andre opplever mye av det samme ved reparasjon av dressjakker, skiftning av glidelåser eller å legge opp bukser som like lite kreativt. Man utøver med andre ord et håndverk, og utfører det på lik linje med enhver annen jobb. I tillegg kommer alt det andre ansvaret og arbeidet som følger med å drive en bedrift. 

Jeg liker lommer, de er fine detaljer, også kjekke å putte godbiter i, noe dachsen Albert setter pris på. 

Søm bare for kos

De siste årene er det stort sett i ferier at jeg har fått nok avstand og ro til å sette meg ned med egne sømaktiviteter. Da plukker jeg frem noe jeg har lyst til å pusle med bare for gøy. Det er ikke alltid så farlig om det blir noe ut av det jeg lager, det viktigste er å få lov til å arbeide etter innfallsmetoden. Ha få begrensninger, bruke de fargene jeg har lyst til, og lage noe nytt. Lek og nysgjerrighet er viktig i en kreativ prosess. Stress og bekymringer er kreativitetens verste fiende. 

Men noen ganger må man bruke humper i veien til sin fordel. Året startet nemlig ganske kronglete, over halvparten av de som skulle inn til første prøving satt i en eller annen form for karantene. På forhånd hadde jeg bestemt meg for å fortsatt arbeide litt redusert i januar for å hente meg inn etter en krevende periode. Som en del av rekreasjonen hadde jeg satt av tid til egne prosjekter. Men da jeg forsto at denne perioden ville bli litt roligere enn jeg hadde håpet på, valgte jeg å bruke de avlyste timene til noe lystbetont. Dermed rakk jeg flere prosjekter, som å redesigne en skjorte (vist i et tidligere innlegg), sy en kosebukse, lage en veske, sy en vest og klippe til en kåpe. Den siste ligger fortsatt i deler. To be continued... 

En kjedelig hvit genser blir litt mindre kjedelig når den kommer under en vest. 

Et passende stort prosjekt

Jeg er glad i vester, de kan få en ganske kjip t-skjorte til å se helt ok ut. Putt dem over en jeans, en hvit skjorte og et par støvletter, så er du i alle fall kledd for jobb. En vest er også et ganske overkommelig prosjekt om du ikke har all verden med sømtid. 

Utgangspunktet var et brunt ullstoff som jeg ikke aner hvor eller når er kjøpt. Gjennom flere år samlet jeg nærmest på brune ullstoffer, da det ikke var mulig å oppdrive så mye som snurten av et brunt klesplagg i butikkene. Jeg vil tippe at jeg hadde planer om å sy et skjørt, for tekstilet var omtrent 100 cm langt, litt for kort til en bukse. Men helt perfekt for en vest med slag.

For å gjøre det litt enkelt for meg selv tok jeg utgangspunkt i et gammelt eksisterende mønster, som jeg gjorde noen mindre endringer på. Jeg endret litt på lommene (de skulle hatt klaffer), laget slaget litt bredere, laget en søm midt bak for å gjøre den litt mer innsvinget og laget et bredt spensel til ryggen. 

Rødt og brunt har jeg brukt i flere design. 

Brunt og rødt

Jeg har en egen forkjærlighet for brunt og rødt. Kanskje ikke den mest opplagte fargekombinasjonen, men det kvikke røde synes jeg er et godt supplement til den rolige og "jordede" brune. Jeg har brukt disse fargene sammen i flere design, som i Albertas jakke og i Reveenkas kofte. For å bryte opp og gjøre vesten litt morsommere laget jeg skråbånd av et mønstret bomullsstoff som jeg la inn mellom foret og ullstoffet. 

En liten detalj på innsiden og bare for min egen skyld. 

Dette synes kun på innsiden, så det er mest for egen glede. Det samme kan sies om valg av det samme bomullsstoffet til lommefor. Litt jåleri, eller bare for gøy!

Også lommeposen har fått mønstret stoff. Fortsatt bare for min skyld og litt gøy. 

Frihåndsbrodering

Jeg er egentlig glad i å brodere, og har flere mindre arbeider som TV-prosjekter. Men frihåndsbrodering liker jeg kanskje aller best, da blir motivet til underveis. Jeg hadde plukket frem noen røde og grønne ulltråder som jeg syntes utgjorde en fin base. Noen perler plassert litt hist og her, så ble det ganske greit til slutt. Jeg valgte med vilje å lage spenselet litt smalere enn ryggen fordi jeg ønsket at den skulle trekke ryggstykket litt sammen. 

Frihåndsbrodering blir ikke alltid helt symmetrisk eller perfekt, men det er artig å la nålen fungere som en penn når man drodler blomster eller andre figurer på et ark. 

De røde knappene kom som en kombinasjon av at jeg syntes de var lekre, men også for å ta igjen fargene i broderiet på spenselet bak. Jeg er fortsatt ikke helt enig med meg selv om jeg liker dem eller ikke, alternativet er brune nøytrale knapper. Antageligvis mer elegant med brune knapper, men litt mindre morsomt. Så vi får se om jeg synes knappene blir begrensende i bruk med andre farger, eller om jeg synes de gjør vesten til noe mer enn bare en brun vest. 

Det blir ikke så mye verken strikk eller søm fremover da hendene trenger ro om kvelden for å klare fulle dager i systuen. Men det betyr jo ikke at jeg ikke kan forberede og tegne nye design....

Det viktigste var likevel at prosjektet ga meg noen timer med etterlengtet syglede. Det er en del som tyder på at det kan bli en stund til neste gang jeg kommer til å sette meg ned med egne sømprosjekter. Ikke at jeg skal klage på at jeg har nok å gjøre i den lille bedriften min. Tvert i mot er jeg glad og takknemlig for hvert eneste oppdrag! Nå krysser jeg fingrene for en mer forutsigbar hverdag, med mindre stress og usikkerhet, og for at det blir et godt år for kreativitet, lek og nysgjerrighet. 

19. februar 2022

Kan ikke du bare strikke

Strikker du på oppdrag? Hvor mange strikkere har ikke fått det spørsmålet. Av og til  formulert litt sånn, "Du som er så glad i å strikke kan ikke du bare strikke en genser til meg også?". Ouch, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Instagramprofilen @garnsur satte fingeren på det i en post for noen dager siden. Hun hadde blitt spurt om hun ikke bare kunne strikke to dåpskjoler for en person hun ikke kjente, men denne personen skulle selvsagt betale for garnet selv! Etterpå hadde hun ergret seg stort over at hun ikke hadde svart, Selvsagt, om hun maler to strøk på huset mitt i sommer. Jeg betaler selvsagt for malingen! 

For mange er strikking terapi. Kos, fristed, og avslapning. Innfører man tidsfrister, forventninger, åpner for å strikke ting man ikke har lyst til å lage, fjerner man samtidig terapien og gleden i aktiviteten.

Men svaret på spørsmålet over er Niks, niks og atter niks! Om jeg skulle bruke all strikketid på å strikke for andre, når skulle jeg ha tid til å lage nye design? Vi som strikker har ikke flere timer i døgnet enn andre. For mange er også strikking noe vi kun gjør for kos, nesten som terapi for vår egen del. Ingen tidsfrister, ingen forventinger, kort og godt en frisone. Oppdrag vil medføre krav, forventinger og tidsfrister, og gleden ved strikking blir borte. Det samme gjelder ved å skulle bruke mye tid på å lage noe man ikke har lyst til å strikke. Hele gleden ved hobbyen/håndverket blir borte, og da er det bedre å la være. Å strikke til egne barn eller kjæreste blir en helt annen greie. Da gir du en gave til noen du holder kjær. 

Hva ville du ha syntes var en rimelig kompensasjon for 60 -100 timer av din fritid?

Tidsbruk og kompensasjon

Jeg forstår at om man ikke strikker selv så har man antageligvis ikke en forståelse av arbeidet som ligger bak et strikket plagg. Om det er 10, 40 eller 100 timer. Men det kunne jo vært en idé å spørre først, "Sånn omtrentlig, hvor lang tid tar det å strikke en genser i str xxx?" Og om man da får til svar, ca 60 timer, kan det være greit å gjøre en vurdering på om det er greit å be en annen bruke 60 timer av sin fritid på noen man kanskje ikke kjenner en gang? Eller gjøre en vurdering på hva som ville være en rettferdig kompensasjon for den tiden som du ber den andre om å bruke på deg. Male huset deres, reparere bilen, vaske huset ukentlig i x-antall uker, eller gå tur med bikkja deres hver dag i xx dager? Beklager, men en kommentar om at man "raust" holder garnet gjør ikke forespørselen bedre. Den viser vel heller at man ikke har spesielt høye tanker om verdien av andres tid. 

Men selv om jeg vet at avsenderen antageligvis ikke har peiling på tidsbruken, må jeg innrømme at jeg kan bli irritert når jeg får forespørsler om strikkeoppdrag. - Man kan med fordel sjekke litt før man spør, og gjøre en vurdering om det er rimelig å be om at noen skal gjøre en 60-100 timers "jobb" for deg i bytte mot "null" kompensasjon. (Å bli tilbudt 20-30 kr timen anser jeg som null.) For strømregningen min blir ikke mindre om jeg strikker istedenfor å sy. Jeg må faktisk velge. Strikking er i perioder noe jeg må avstå fra for å ikke overbelaste hender og armer. 

For fritiden min er forbeholdt familie, venner, reiser, trening, tur med bikkja, maling eller tegning, til å lese bøker, dra på fjellturer eller bare strikke for hygge og kos når jeg kan. Selv med tilbud om husmaling er svaret på om jeg tar strikkeoppdrag likevel NEI. Jeg strikker kun tre ting: prototyper til det som skal bli strikkeoppskrifter, kun for egen kos eller en sjelden gang en gave til noen jeg holder kjær. 

Det finnes steder du kan søke etter hjelp til strikking 

Jeg får kanskje si at det finnes steder du kan søke etter strikkehjelp. Sånn før jeg har tatt motet fra de som gjerne vil ha hjelp med strikking, men som nå ikke tør å spørre. Det er noen som gjerne strikker på oppdrag. Noen finansierer blant annet hobbyen sin ved å strikke for andre, og andre trenger noe å fylle dagene sine med. Noen av dem har knyttet seg opp til garnbutikker, andre averterer sine tjenester i strikkegrupper på Facebook eller selger ferdige plagg på Finn. Det finnes også noen egne nettsteder som Woolit hvor man kan finne folk som gjerne strikker på oppdrag. Og kanskje er du ekstra heldig og har en mor, bestemor eller kjæreste som forbarmer seg over deg. Men du, husk da å takke henne skikkelig for tiden og kjærligheten hun legger ned i arbeidet for deg. 

31. januar 2022

Hjelp med strikkeoppskrifter

Hva er det rimelig å forvente support på når man kjøper en strikkeoppskrift? Der er meningene delte, både blant designere og kjøpere. 

Hos designerne vil svaret ha en sammenheng med hvor mye tid de har å bruke på strikkedesign. Er man ufør eller pensjonist sier det seg selv at man har større mulighet til å være fleksibel, du har en sikker inntekt i bunnen uansett hvor mye eller lite tid du bruker på strikkedesign. Kanskje er det bare en koselig hobby? Noen få lever av det, men de fleste jeg kjenner til har en bi-inntekt ved siden av om de ikke har en form for trygd. Det kan være leieinntekter, deltidsjobb eller noe annet. Andre har fulltidsjobber, men har strikkedesign som en bi-jobb. Selv tilhører jeg kategorien som mer enn fulltidsarbeidende bedriftseier med en bi-jobb som strikkedesigner. 


For saken er at det ligger såpass mye arbeid bak hver strikkeoppskrift, samtidig som fortjenesten per oppskrift ikke er all verden å skryte av. Når du har trukket fra kostnader tilknyttet utvikling, så må du fortsatt trekker fra mva (25 prosent av salgssummen), gebyr til salgssted (Eks. Ravelry), gebyr for betalingsløsning (eks. PayPal), så skatter du av overskuddet. Så nøkkelordet er volum. Du må selge en del strikkeoppskrifter for at det skal bli økonomi i prosjektet ditt. Det krever at du må ha minst mulig arbeid med strikkeoppskriftene etter at de er ferdige, som automatisk nedlasting og betaling. En god og pedagogisk forklart oppskrift er gull verdt. For alle oppfølgingsspørsmål tar tid fra det du egentlig vil legge tid på, utvikle nye design! De fleste av oss har også kun de samme 24 timene i døgnet som alle andre, som skal fordeles mellom jobb, familie, søvn etc. Det sier seg selv at med mindre man er en stor bedrift med mange ansatte er tid for de fleste et knapphetsgode. I alle fall om tiden du har til rådighet, for å utvikle strikkedesign, er en begrenset ressurs. (Noen har mye tid, har det som hobby og behøver ikke ta hensyn til tidsbruk eller økonomi).  Selv skulle jeg gjerne økt "stillingsbrøken", men som typisk sesongarbeider går den i perioder ned i minus!

Det grunnleggende. 

Jeg pleier å si at med mindre du har kjøpt en kokebok for nybegynnere vil du neppe sende en mail til en kokebokforfattere med spørsmål om hvordan du koker poteter. Om du har kjøpt en strikkeoppskrift så har du betalt for en arbeidsbeskrivelse som fordrer at du har noen grunnleggende forkunnskaper om teknikken du skal bruke, i dette tilfellet om strikking. Står du fast på teknikker eller lignede så er svaret ofte å finne på YouTube. Et søk på Google vil også ofte kunne hjelpe deg på veien. Noen har en forventing om å få alt servert, men om du skal lære noe og bli god må du også jobbe litt for det. Utfordre deg selv, om du bare ante hvor mange ganger vi som lager strikkeoppskrifter har rukket opp et strikketøy! Det er ikke farlig, og vi lærer mye av feilene vi gjør.  

Måten strikkeoppskriften er lagt opp på vil variere med hvilken designer som har laget den. Fra min tid i garnbutikk husker jeg at det var stor forskjell på oppskriftene fra de ulike garnprodusentene. Noen var mer pedagogiske enn andre, men de aller fleste fordret at du hadde grunnleggende kjennskap til strikking. Sånn er det også med uavhengige designere, vi har ulike måter å formidle stoffet på. Noen designere har sågar laget sin egen nye terminologi, fremfor å benytte de eksisterende faguttrykkene i strikking. Det kan skape litt forvirring, spesielt hos uerfarne strikkere. Men det behøver ikke gjøre oppskriften mindre pedagogisk fremstilt av en grunn. For ordensskyld, jeg har ikke laget egne uttrykk. 

Les hele avsnittet før du sender en mail

Noen er veldig raske med å sende en melding. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har besvart en henvendelse med at svaret finner du to linjer under. Les igjennom hele avsnittet, ev. hele oppskriften. For det kan godt hende at det som virker litt ulogisk der du er nå har en helt logisk forklaring når du kommer litt lenger ned i oppskriften. Jeg ber også om forståelse for at jeg ikke går rundt og husker på maskeantall, fargekoder, eller garmengde. Må innrømme at jeg ikke husker telefonnumrene til mine egne barn en gang. Når jeg får spørsmål om det stemmer at det skal være 271 masker igjen etter 8 felling.... Har jeg virkelig ikke peiling - uten å måtte slå opp i oppskriften! Men om det står i oppskriften så stemmer det antageligvis. 

Når det er sagt, er det mistanke om feil er jeg veldig takknemlig for å bli gjort oppmerksom på det. Selv om alle oppskriftene mine gjennomgår en teknisk redigering, korrekturlesning med gjennomgang av alle tall, så er vi bare mennesker og feil kan skje. Ved å bli gjort oppmerksom på feil gir du meg muligheten til å rette opp og lage et bedre produkt. 

Endringer på design

Om noen vil gjøre endringer på mine design så må de bare gjøre det. Men de må selv finne ut av hvordan de skal gjøre det. Den oppskriften jeg har laget er det produktet jeg selger, ikke rådgivning på hvordan du kan legge til krager, endre fasong, endre på ermetype, gjøre om til rundfelling fra raglan, gjøre om jakke til kjole eller lignende. Ønsker du å kjøpe rådgivningstimer er det noe helt annet, men per i dag har jeg ikke kapasitet til å ta på meg denne type oppdrag fra private oppdragsgivere. 

Valg av farger og garn

Jeg har absolutt ingen fortjeneste på garn, så mine valg er tuftet på farger og egenskaper som jeg mener passer godt til designet. Derfor anbefaler jeg kun det garnet som står oppgitt i oppskriften, da det er det jeg kan gå god for. Det er testet ut. Det finnes garantert mange gode alternativer, men fordi jeg ikke har kjennskap til dem overlater jeg til ansatte i garnbutikker som kjenner sine produkter godt til å å hjelpe deg med å finne et alternativ om du er i tvil. 

I garnbutikken var hjelp med å velge farger noe vi gjerne bidro med. Når du har kunden foran deg, ser du fargene på hår, hud og øyne. Det gir deg mye informasjon med tanke på om man bør velge varme, kalde, lyse eller mørke farger. Kombinert med ulike kvaliteter visste vi hvor vi skulle begynne å lete etter et godt alternativ. Mange av mine design er ensfargede, eller har kun to farger, men hvor det er benyttet flere dekoreringsfarger. Der hvor jeg kan oppgir jeg fargene brukt til dekorering, ellers er min intensjon at man skal bruke av restlager til dekorering. Jeg synes det er litt unødvendig å kjøpe et helt nøste når man kanskje bare trenger 2 meter. Hjelp med valg av farger overlater jeg derfor til de ansatte i garnbutikkene og deres ekspertise, og valg av dekoreringsfarger til ditt personlige restlager.

Nå lager noen designere fargeforslag til design med mange farger. Det krever litt mer kunnskap om farger så fort du har mer enn 3-4 farger som skal fungere godt sammen. Det er en god ide av flere grunner. En er at man reduserer antall forespørsler om  hjelp til å plukke ut flere farger som harmonerer sammen Og to, du sikrer at designet ditt blir strikket opp i farger som fungerer godt sammen. Du sikrer at de blir Insta-vennlige. Men det krever en del forarbeid, for du må strikke opp mange fargeprøver for å se at det virkelig fungerer. Andre strikkedesignere selger også garn, og vil da ha et annet utgangspunkt for å kunne tilby tips til alternative farger. 

Tilgjengelighet og kontakt

Denne ser jeg kan være litt vanskelig å navigere i. For de som har en 8-16-jobb vil besvare henvendelser utenom denne tiden. Noen er pålogget nesten 24/7 - ikke spør meg om hvordan de orker eller klarer det. Så har du de som besvarer henvendelser innenfor vanlig kontortid. Selv hører jeg til dem, for meg har det vært viktig å skjerme kvelder og helger så langt som mulig. 

Jeg har for lengst innsett at mange sender henvendelser når de kommer på noe, som kan bety "til alle døgnets tider". Bare for å ha sagt det, jeg verken kan, ønsker eller vil være tilgjengelig 24/7. Siden jeg ikke arbeider med noe som innebærer med fare for liv og helse, er min første prioritet å ta vare på min egen helse og famille. Behov og mulighet for å kunne koble helt ut innimellom er en forutsetning for at jeg kan fortsette å holde på med dette. Det innebærer at jeg leser og besvarer henvendelser innenfor vanlig kontortid, mandag - fredag. Nå tar jeg det dessuten for gitt at de som henvender seg til meg både forstår og respekterer at jeg har et privatliv. 

Fordi jeg har en bedrift med flere måter å ta kontakt på har jeg forsøkt å legge opp til at spørsmål om strikking sendes enten via Facebooksiden @hellesiggerud.no, eller på epost. Meldinger som sendes privat besvares ikke. Dette er for at jeg skal klare å holde oversikt over hva som kommer inn, kunne skille på systue og strikking, samt ha system på hva som må følges opp eller ikke. Ellers blir det fort borte for meg. 

Ikke ta kontakt på telefon vedr. strikkerelaterte spørsmål! Som tidligere nevnt går jeg ikke rundt og husker på tall etc., og må ofte slå opp i oppskriften for å skjønne hva man egentlig lurer på. Og siden jeg ikke sitter foran pc, kan være opptatt med en kunde, ei heller går rundt med et par bøker i vesken om jeg skulle være ute på innkjøp eller lignende, så kan jeg heller ikke besvare spørsmålet ditt der eller da. Men besvarer henvendelsen på mail eller via FB så fort jeg rekker. I noen perioder kan de bli litt lengre svartid, men om du har kjørt deg helt fast -  legg da bort strikketøyet, eller ta det med til garnbutikken hvor du har kjøpt garnet. Der vil de ofte kunne hjelpe deg på vei. Pust med magen, les igjennom oppskriften en gang til. Eller, kikk innom bloggen under fanen rettelser.  Jeg har også lagt ut noen tips under siden turorials. Da kan det hende at det hele løser seg. 21. januar 2022

Like god som ny

Selv om jeg for det meste syr om og reparerer bunader, må jeg innrømme at jeg har vært flinkere til å hente frem et helt nytt tekstil fremfor å redesigne gamle klesplagg. Nå skal det samtidig sies at jeg jeg gjennom årene har opparbeidet meg et anselig lager med både tekstil og garn, som jeg gjerne også vil gjøre noe ut av. Tid til ego-søm og egne prosjekter er en begrenset ressurs, så jeg prioriterer de prosjektene som føles lystbetont, og om det er noe jeg har lyst til å bruke og ta vare på. 

Skjorten har fått trukne knapper og små blomster plassert litt hist og her. Om jeg blir lei dem er det relativt enkelt å sprette og ta bort. 

Jeg synes det kan være noe herk å sprette sømmer på skjorter og kjoler, og være bundet av ferdige klippete biter og deler når jeg skal lage noe nytt. Men så var det dette med å ta vare på det man har og kaste mindre. Det er antageligvis flere enn meg som har sett horrible bilder av gigantiske berg i Chile bestående av kasserte klær, bare det siste året har rundt 40 000 tonn havnet der, og kanskje det som inspirerte til å frem sprettekniven på en skjorte som egentlig skulle kasseres. 

Trygt og godt

Rosa er i utgangspunktet ikke en av mine yndlingsfarger. Jeg liker fargen, men bruker den sjelden da fargen fremhever "vinterblek" selv midt på sommeren. De fleste av oss ender opp med de samme fargene vi føler oss komfortable og trygge med. Ofte kler vi dem, eller så tror jeg at vi også ubevisst tiltrekkes av noe vi søker eller trenger. Lenge før jeg satte meg litt inn i fargenes betydning brukte jeg farger helt bevisst i forhold til humør, behov for påfyll av energi eller for å roe meg ned. 

For en del år siden malte jeg en kveld i uken. I likhet med mine medstudenter hadde jeg en fast palett som jeg malte med. Noen malte bare med pasteller, mens jeg hadde gjerne rødt og oransje som hovedfarger i mine bilder. Læreren utfordret oss på å måtte male med farger vi ikke likte, og det var en krevende øvelse for flere enn meg. En kommenterte at hun ble nesten uvel av å male med sterke farger. Men det var også en lærerik øvelse. Jeg forsto at en del av de fargene jeg ubevisst hadde unngått gjorde bildene mine mer interessante, og ga dem en ny balanse. Det er noe i utrykket "Der hvor alle tenker likt tenker ingen". Om det blir for mye harmoni kan det bli litt kjedelig.

Ingrids kofte. Jeg tilførte brunt og en liten stripe med grønt for å balansere rosafargen. Jeg synes fargene harmonerte godt.  Oppskriften ligger på Ravelry. Foto: Are Knudsen.  

Det er likevel et stykke fra å tilføre en uvant farge i et bilde eller strikkedesign til å kun arbeide med dem. For en tid tilbake hadde jeg en kollega som elsket rosa, og i motsetning til meg kledde hun fargen svært godt. Hun utfordret meg på fargebruken i strikkedesignene mine, som har en overvekt av rødt og oransje. Nå er det ikke sånn at jeg ikke liker fargen rosa, den gir meg bare ingen energi. Men jeg tok utfordringen med å strikke med rosa, og resultatet ble koften Ingrid. 

Skjorten før. Lang og vid i ryggen. Jeg glemte å ta bilde av ryggen før jeg satte sprettekniven i skjorten.

Et impulskjøp

Så var det denne skjorten da. Jeg har ingen annen forklaring på kjøpet enn at jeg var litt i siget etter å ha strikket Ingrid, en kofte jeg stort sett aldri bruker fordi jeg føler meg blek i den. Den rosa rutede skjorten ble brukt til litt uvørent bruk over en t-skjorte, inntil den fikk en omgang i tørketrommelen og ble litt kort på ermene. Den kunne fort ha endt opp som ny malerskjorte, men av en eller annen grunn holdt noe meg igjen fra å innvie den til et liv med malingsflekker. 

På toppen av det hele syntes syntes jeg også at skjorten var litt lang og uformelig, (nå med litt for korte ermer), og ønsket en mer feminin fasong. Så hva skulle jeg gjøre? Gi den til Fretex, bruke den til oppussing, eller gi den en sjanse til? Det at den var laget i 100 prosent bomull, og TV-innslaget om søppelhaugene ble avgjørende for at jeg bestemte meg for at den kunne bli et hyggelig helgeprosjekt. 

Ryggen måtte heises opp i tillegg til at jeg laget flere innsnitt. 
Det første jeg måtte overvinne var behovet for å få rutene til å stemme. Det stemte verken med hvor midt bak var plassert, eller i sidesømmene. Det var ikke nok tekstil til å rette på dette. - Ting som dette er kanskje en av grunnene til at jeg foretrekker å gjøre tilskjæringen selv. 

Sprettekniven ble flittig brukt. Jeg løsnet ryggstykket som hadde en motfold midt bak. Beklager, jeg glemte å ta bilde av ryggen før jeg begynte å sprette den fra hverandre. Lommen foran ble sprettet av, så åpnet jeg kraven og mansjettene. I tillegg kuttet jeg av ca 8 - 9 cm på lengden av skjorten. Bredden på ryggstykket var såpass bredt at jeg laget fire innsnitt, to som gikk fra toppen og helt ned, og to litt mindre på hver side. Ryggstykket måtte i tillegg heises litt opp, da det var  skåret i en bue opp for å få ekstra volum i ryggen.  
Kraven ble sprettet opp for å få satt inn en liten rysje. Det ga skjorten et feminint uttrykk. Det samme ble gjort på ermene for å forlenge dem med et par cm. 

På forstykkene laget jeg et par innsnitt før jeg la opp skjorten i sin nye lengde. De avskårne delene ble skåret opp i mindre remser som jeg brettet og sydde fast som en rysje på kraven. For å få nok tekstil til å lage rysjer til mansjettene laget jeg dem litt smalere enn på kraven. Her brukte jeg den av sprettede  lommen, i tillegg til siste rest fra den avskårne lengden. 

Nesten ferdig med omsøm, men har man en spennende lydbok man gjerne vil høre slutten på....

De aller siste stoffrestene brukte jeg til å lage trukne knapper da jeg synes det kledde skjorten. De siste detaljene får jeg forklare med avslutningen på en spennende lydbok, for jeg broderte til slutt noen små blomster tilfeldig plassert i rutene før jeg anså meg som ferdig. Nå er det bare tiden som vil vise om den igjen blir tatt i bruk til hverdags, eller om den ender sitt liv som malerskjorte. Men den ble i alle fall et hyggelig helgeprosjekt. 

Jeg satte et bånd i overgangen mellom skulder- og ryggdel da tekstilet virket litt skjørt etter oppspretting. Båndet ga litt stødighet. Det samme båndet ble satt øverst på mansjettene. 

På riktig vei

Det nye året har startet godt med tanke på at jeg har vært mer bevisst tiden jeg bruker på arbeid og blitt litt flinkere til å sette grenser. For det vil alltid være noen som har behov som er "mye viktigere" enn mine. Balansen handler om å finne løsninger uten å sitte igjen med en følelse av å bli utnyttet, eller gå på akkord med egne behov og verdier. Det positive er at bevisstgjøring og noen enkle grep har gitt mer tid til egne prosjekter. En bedre "work life balance" bærer frukter for energien og kreativiteten, som var på sparebluss i fjor høst, er nå på god vei tilbake. Det samme er lysten til å finne tilbake til aktiviteter som tidligere fylte meg med energi. 

Et lite utvalg av tekstiler og strikk som jeg håper å få gjort om til noen nye plagg i løpet av vinteren.

Noe av det jeg har savnet er gleden ved å planlegge nye tilskudd til garderoben. Gleden over å finne det perfekte stoffet, forventningen til timene som skulle tilbringes på syrommet, og noen dyrebare timer i flytsonen. Om sommeren kjøpte jeg både garn og tekstiler som matchet og kunne brukes om hverandre til høstens garderobe. Hver helg satte jeg av noen timer, (de var hellige), til å sy høstens nye klær. 

Strikke gjorde jeg på toget, om kvelden etter at barna hadde lagt seg, eller mens jeg satt og ventet utenfor dansestudioet mens datteren trente. Det å lage mine egne oppskrifter ble for meg en måte å koble ut omverden på samtidig som jeg fikk brukt kreativiteten min. Nå tilhører jeg vel de som helst aldri leser bruksanvisninger eller oppskrifter. Jeg har nå hentet frem både garn og tekstiler med et lite håp om å få gjort noe ut av dem i løpet av vinteren. Neste prosjekt er allerede klippet! Og det er om jeg skal si det selv, en ganske god gulrot for å fortsette med de nye gode vanene og rutinene.